Dolce & Gabbana 2017珠宝系列广告大片
2017-08-03 | 来源: NEEU | 编辑:zhulin

[本文导读]意大利奢侈品牌 Dolce & Gabbana(杜嘉班纳)释出2017年度珠宝系列广告大片,超模 Giulia Manini 出镜优雅演绎品牌新季奢华珠宝腕表系列,摄影师 Nima Benati 执镜。

 

 

    意大利奢侈品牌 Dolce & Gabbana(杜嘉班纳)释出2017年度珠宝系列广告大片,超模 Giulia Manini 出镜优雅演绎品牌新季奢华珠宝腕表系列,摄影师 Nima Benati 执镜。

 

 

 

  • 金瑞亨拍bnt写
  • 朴信惠最新画
  • T-ara孝敏拍bn
  • 维密天使安布
  • 超模Jourdan Du
  • 高俊熙拍YG企划