NANA最新广告照公开 展现甜美成熟多种魅力
2018-09-27 | 来源: bnt新闻 | 编辑:zhulin

[本文导读]韩国歌手、演员NANA林珍娜近日为某时尚鞋子品牌拍摄的广告代言照于4日公开。在广告照中,NANA展现了甜美的少女风格与成熟的女性美,完美消化了多种造型。

  韩国歌手、演员NANA林珍娜近日为某时尚鞋子品牌拍摄的广告代言照于4日公开。在广告照中,NANA展现了甜美的少女风格与成熟的女性美,完美消化了多种造型。bnt新闻/供稿 Cherry/文 REKKEN/图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米娜时尚网(www.mina.com.cn)编辑整理

关键字: Nana 林珍娜
  • 全智贤最新画
  • 十月刊Vogue P
  • 小嶋阳菜晒浴
  • 十月刊澳版V
  • 金所泫最新画
  • CR Fashion Book 邀